Sharing Bucket Of Travelling, Beauty and Happiness

Wednesday, 3 October 2012

"Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, 
dengan apakah kamu mengasinkannya?
Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu 
dan selalu hidup damai yang seorang dengan yang lain"
-Markus 9:50-


So, Who are you?
A Peacemaker or A Troublemaker ?