Sharing Bucket Of Travelling, Beauty and Happiness

Wednesday, 3 October 2012

Peace Or Trouble?

"Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, 
dengan apakah kamu mengasinkannya?
Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu 
dan selalu hidup damai yang seorang dengan yang lain"
-Markus 9:50-


So, Who are you?
A Peacemaker or A Troublemaker ?

No comments:

Post a Comment